Blogs

Wouter Van Geffen Leeftijd

Wouter Van Geffen Leeftijd: Dr. Wouter van Geffen is longarts in het Medisch Centrum Leeuwarden in Nederland. Aan de Rijksuniversiteit Groningen studeerde hij geneeskunde en in het Universitair Medisch Centrum Groningen volgde hij de opleiding tot longarts onder begeleiding van prof.dr. HJM Groen en dr. DJ Slebos.

Van Geffen promoveerde op zijn onderzoek naar veranderingen in longvolume en bronchoscopische longvolumereductie bij COPD en COPD-exacerbaties, dat hij uitvoerde aan de University of Pennsylvania. PL Shah, een neuroloog in het Royal Brompton Hospital in Londen, werkte aan dit onderzoek samen met Van Geffen.

Wouter Van Geffen Leeftijd
Wouter Van Geffen Leeftijd

Daarnaast doet hij wetenschappelijk onderzoek naar de kwaliteit van leven en de behandeling van longkankerpatiënten en hun families. Van Geffen ontving de Young Researcher Grant van de European Respiratory Society (ERS) voor zijn onderzoek naar de longaanval.

Van Geffen werd populair door zijn optredens in het televisieprogramma Front Messages. Hij gaf een kijkje in zijn leven als longexpert op acute zorgafdelingen. Op straat is Van Geffen nog goed herkenbaar. “Mensen zijn naar me toe gekomen en hebben hun bewondering getoond voor wat ik heb gepresteerd. Dat is fantastisch. Maar je kunt ook ongunstige effecten ervaren.”

Hij heeft zich, zonder zijn verlangen, gevestigd als mediafiguur. “Ik doe mee aan dit soort spreekbeurten omdat ik denk dat het steeds moeilijker wordt om alle maatregelen vol te houden”, legt Van Geffen uit. “Ik wil me inzetten om de aandacht te vestigen op de noodzaak om het te doen bij zoveel mogelijk individuen als ik kan.”

Wouter Van Geffen Leeftijd
Wouter Van Geffen Leeftijd

Hij werd gunstig onthaald door de leerlingen van de Beyers Naudé School. Het onderwerp corona is een terugkerend onderwerp in de cursus Maatschappij en Media. De leerlingen kunnen bijvoorbeeld een verdieping schrijven op basis van hun persoonlijke ervaringen tijdens de eerste maanden van de crisis.

Volgens Joas Wijma is het ook leerzaam: “Vandaag heb ik inzicht gekregen in hoe het aan de andere kant is. Het was voor de nabestaanden heel zwaar om mee om te gaan. Natuurlijk werd er melding gemaakt van het feit dat ze niet op bezoek konden komen. in de media, maar nu hoor je het van de andere kant. Dat was een behoorlijk krachtige uitspraak om te horen. Geloof je dat er geen antwoord is op dit probleem?”

Wouter Van Geffen Leeftijd
Wouter Van Geffen Leeftijd

Volgens een aantal onderzoeken wordt het voor Nederlanders steeds moeilijker om op de juiste manier aan de regelgeving te voldoen. Dat merken de kinderen ook in hun omgeving: “Ik ben best serieus als het gaat om afstand houden”, legt Joas uit. “Dat slaat nergens op op school en het werkt ook niet bij alle leerlingen. Het moet echter alleen voor volwassenen worden gereserveerd.”

Wouter Van Geffen Leeftijd

bijna 33 jaar oud

Wouter Van Geffen Leeftijd