Wopke Hoekstra Lengte

Wopke Hoekstra Lengte : Wopke Bastiaan Hoekstra (geboren 30 september 1975) is een Nederlandse politicus die sinds 2020 de leider is van het CDA (CDA). Ze was voorheen de leider van de CDP. Sinds 2017 is hij ook minister van Financiën in het in 2017 gevormde derde kabinet van premier Mark Rutte.

De in Nederland geboren Hoekstra werd geboren in Bennekom en studeerde rechten aan de Universiteit Leiden, waar hij ook een jaar lang geschiedenis studeerde. Hij was een aantal jaren voorzitter van de broederschap Minerva. Daarnaast studeerde hij in 2000 rechten en internationale politiek in Rome en behaalde hij in 2005 zijn MBA aan INSEAD, dat campussen heeft in Fontainebleau en Singapore.

Wopke Hoekstra Lengte
Wopke Hoekstra Lengte

Hij werkte voorheen als partner bij het adviesbureau McKinsey & Company en als voorzitter van de raad van toezicht van het Scheepvaartmuseum in Amsterdam voordat hij toetrad tot de Nederlandse overheid. Van 1996 tot 2006 was hij werkzaam bij Shell in Berlijn, Hamburg en Rotterdam.

Hoekstra was penningmeester van de aan het CDA gelieerde stichting Eduardo Freistichting en lid van de raad van bestuur van de plaatselijke afdeling van het CDA in Amsterdam. De Democratische Partij bood Hoekstra vóór de verkiezingen van 2010 een plaats op de congreskandidatenlijst aan, maar hij wees het af omdat hij liever bij McKinsey & Company wilde blijven werken.

In december 2010 werd bekend dat Hoekstra zich kandidaat zal stellen voor de Senaat bij de komende verkiezingen van 2011, wat hij deed, en op 7 juni 2011 werd hij beëdigd als het jongste lid van de Senaat.

Omdat lid zijn van de Eerste Kamer een parttime functie is, bleef Hoekstra werkzaam als adviseur voor McKinsey & Company. Op 6 december van hetzelfde jaar verscheen hij voor het eerst in het openbaar tijdens een debat over een fiscaal onderwerp.

In de Senaat maakte hij naam als woordvoerster van de Republikeinse Partij over pensioenen. Als het om morele kwesties ging, was hij niet bang om af te wijken van de CDA-partijlijn: hij was de enige CDA-senator die voor een verbod op het huwen van ambtenaren van hetzelfde geslacht (weigerambtenaar) stemde, en hij was de enige senator CDA stemt voor rechtspositie lesbische ouders (meemoederschap).

Wopke Hoekstra Lengte
Wopke Hoekstra Lengte

In 2015 werd hij herkozen voor een tweede termijn. Voorafgaand aan de algemene verkiezingen van 2017 hielp Hoekstra bij de totstandkoming van het verkiezingsprogramma van het CDA. Eerder in zijn carrière noemde de parlementaire pers Hoekstra in 2013 ‘politiek talent van het jaar’ en in 2016 stond hij op de tweede plaats van de meest invloedrijke Nederlanders in de top 200 van prominenten van de Volkskrant. In 2016 was hij een van de belangrijkste architecten van het partijplatform, waarvan hij co-auteur was.

De informele organisatie van kleine noordelijke en Baltische EU-lidstaten – namelijk Estland, Finland, Ierland, Letland, Litouwen en Nederland – komt sinds 2018 bijeen om een ​​gemeenschappelijk doel te vinden voor de richting van hervormingen in de eurozone. Hoekstra is voorzitter van de groep.

Hij heeft zich ook uitgesproken tegen een verhoging van de Nederlandse bijdrage aan de EU-begroting als gevolg van de uitslag van het Brexit-referendum.

Wopke Hoekstra Lengte
Wopke Hoekstra Lengte

[18] In 2019 bundelde Hoekstra de krachten met zijn collega’s uit Duitsland, Frankrijk, Italië, Spanje en Letland om campagne te voeren voor de oprichting van een nieuwe EU-regelgevende instantie die het toezicht op het witwassen van geld bij financiële instellingen uit de lidstaten zou overnemen van de Europese Unie.

De Portugese premier António Costa noemde de opmerkingen van Hoekstra in maart 2020 “weerzinwekkend”, na een gespannen ontmoeting met nationale EU-leiders, waarin hij opriep tot een onderzoek naar het vermeende gebrek aan budgettaire capaciteit van Zuid-Europese landen om de COVID-crisis aan te pakken. 19 pandemie. Costa zei dat “deze terugkerende kleinzieligheid volledig ondermijnt wat de geest van de Europese Unie is.”

Wopke Hoekstra Lengte

2 meter hoogte

Wopke Hoekstra Lengte

Reply