Blogs

Loek Hermans Ziek

Loek Hermans Ziek: Hermans werd geboren op 23 april 1951 in Heerlen, Nederland, als zoon van Louis Marie Lucien Henri Alphonse (Loek) Hermans, een Nederlandse bestuurder en politicus die de Volkspartij voor Vrijheid en Democratie (VVD) vertegenwoordigt.

Tijdens zijn ambtstermijn in het kabinet Kok II was hij minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap, lid van de Eerste en Tweede Kamer, burgemeester van Zwolle en commissaris van de Koningin in de provincie Friesland.

Geboren in een rooms-katholiek gezin volgde Hermans de HBS in Kerkrade voordat hij van 1969 tot 1976 de master Bestuurskunde volgde aan de Universiteit van Nijmegen. In zijn studententijd was Hermans betrokken bij de Carolus Magnus Studentenvereniging.

Loek Hermans Ziek
Loek Hermans Ziek

Van 1 augustus 1972 tot eind juni 1976 was hij docent Maatschappijleer en Bestuurskunde aan de Bestuursschool Gelderland. Hermans trad in 1969 in dienst bij de VVD en is sindsdien lid. Tijdens zijn loopbaan heeft hij verschillende functies vervuld in de jongerenorganisatie van de VVD, de JOVD.

Hermans is op 22 december 2015 benoemd tot interim-burgemeester van Zutphen met ingang van 1 februari 2016. Het plan was dat hij in totaal negen maanden op het eiland zou blijven. Een tijdlang leken lokale leiders zijn komst te steunen, maar de SP trok zijn steun al snel weer in.

Door een bewonersinitiatief om een ​​petitie te starten, en naarmate de kritiek op sociale media en in de lokale krant aan kracht won, kwamen er meer vragen naar boven als direct gevolg van het Meavita-besluit. Dagblad de Stentor lanceerde een online peiling met de volgende stelling: “Het heeft de voorkeur dat Loek Hermans niet in het openbaar bestuur komt.” Ongeveer 95% van de stemmers was het met deze stelling eens, ofwel 6100 mensen.

In twee dagen tijd werden ruim tweeduizend namen voor de benoeming verzameld via een extra internetenquête, die ook openstond voor buiten Zutphen wonende personen. Uit een daaropvolgend gesprek met de hoofden van de lokale politieke partijen bleek dat er niet langer voldoende draagvlak was voor zijn benoeming.

Loek Hermans Ziek
Loek Hermans Ziek

Hermans nam later op 28 december 2015 ontslag uit zijn functie. De reden voor zijn ontslag was volgens hem dat “er nu onvoldoende draagvlak is voor een succesvol functioneren als burgemeester”.

Hermans kwam in conflict met de Nederlandse Bisschoppenconferentie toen hij voorzitter was van de Stichting Katholieke Universiteit Nijmegen, de koepelorganisatie van de Radboud Universiteit en het Radboudumc, die toezicht houdt op het bestuur van deze instellingen. Hermans is verbonden aan de Radboud Universiteit en de Radboudumc faculteit.

De afgelopen drie jaar hebben de bisschoppen routinematig kandidaten afgewezen die werden voorgesteld door de raad van bestuur van de stichting, omdat ze niet voldeden aan de door de bisschoppen vastgestelde katholiciteitsnormen. Daarnaast hadden de bisschoppen hun afkeuring uitgesproken over Hermans’ persoonlijke gedrag.

Door de langdurige afwezigheid van vacatures dreigde er een bestuursvacuüm te ontstaan, wat de Stichting onaanvaardbaar achtte, vooral gezien de verantwoordelijkheid van de instellingen voor de besteding van grote sommen publiek geld aan onderwijs, onderzoek en zorg, die de Stichting allemaal achtte onaanvaardbaar zijn.
Nadat de Stichting een proces had aangespannen bij de Ondernemingskamer van het Gerechtshof Amsterdam, stelde de Ondernemingskamer de Stichting in het gelijk en bekrachtigde het besluit van de Stichting.

Loek Hermans Ziek
Loek Hermans Ziek

Een lid van de kamer uitte zijn bezorgdheid over het feit dat de onwil van de bisschoppen om mee te werken de publieke belangen schaadde. Naar aanleiding van de uitspraak van de rechtbank heeft de Nederlandse Bisschoppenconferentie een decreet uitgevaardigd waarbij het predicaat ‘katholiek’ van de Radboud Universiteit en het Radboud Universitair Medisch Centrum (UMC) wordt geschrapt.

Hermans had een vrouw en kinderen. Zijn vrouw stierf in 2014 en hij heeft geen kinderen. Hij is de vader van vier kinderen. Een van deze personen is Kamerlid Sophie Hermans, en een ander is Caroliene Hermans, politiek assistent van premier Mark Rutte. Hermans is een verre verwant van wijlen hulpbisschop Alphons Castermans, die ook priester was.