Blogs

Leeftijd Midas Dekker

Leeftijd Midas Dekker: Een wetenschapper van opleiding, Wandert Jacobus Dekkers (beter bekend onder zijn pseudoniem Midas Dekkers; geboren 22 april 1946 in Haarlem) is een bekende Nederlandse televisiepresentator, evenals een schrijver van fictie en non-fictie voor kinderen en volwassenen. Hij gaf zichzelf de naam Midas toen hij achttien jaar oud was (naar Midas Wolf van Donald Duck).

De bekende kinderboekenschrijver schreef meer dan vijftig kinder- en jeugdromans, waarvan de meeste verhalende werken. Dekkers schrijft over biologiegerelateerde onderwerpen in zijn non-fictieve kinderboeken voor jonge lezers. Dekkers schrijft ook fictief proza ​​voor volwassenen, dat beschikbaar is op Amazon.

Leeftijd Midas Dekker
Leeftijd Midas Dekker

Dekkers staat in de biologie bekend om zijn scherpe observaties. Hij heeft het vermogen om biologisch-wetenschappelijke kwesties over te brengen met behoud van een gevoel van lichtzinnigheid. Zijn werken zijn vele malen herdrukt als gevolg van de stijl waarin hij schrijft.

Dekkers staat vooral bekend om zijn vaak diametraal tegenovergestelde en controversiële standpunten over een verscheidenheid aan onderwerpen, waaronder bestialiteit, het krijgen van kinderen en sport. Dekkers’ boek Lief Dier is een beschrijving van bestialiteit in de hedendaagse westerse samenleving.

De Vergankelijkheid houdt zich bezig met de onvermijdelijke afsluiting van elk bestaan, en meer nog met de vraag hoe de mens omgaat met de stadia van de ouderdom die aan zijn dood voorafgaan, of hoe de mens die stadia probeert te vermijden.

Leeftijd Midas Dekker
Leeftijd Midas Dekker

Net als vlinders stelt Dekkers in De Larf dat mensen eigenlijk als niet-mensen worden geboren en een larvale periode doormaken naarmate ze volwassen worden voordat ze volledig mens worden. Het lezen van de kritische opmerking over het krijgen van kinderen wordt ook aanbevolen.

Physical Exercise werd in augustus 2006 gepubliceerd en in dit boek weerlegde hij de bewering dat lichaamsbeweging en sport gunstig zijn voor de menselijke gezondheid. Dekkers geeft een overzicht van de ontwikkeling van sport in de recente geschiedenis (sinds het einde van de negentiende eeuw) en stelt dat deze is ontstaan ​​als gevolg van een ongewenste combinatie van oorlogvoering en religie.

Leeftijd Midas Dekker
Leeftijd Midas Dekker

Mensen raken niet langer vermoeid door alleen maar heilzame fysieke activiteiten te ondernemen, zoals hij uitlegt, en besteden in plaats daarvan hun vrije tijd aan het martelen van zichzelf, zonder resultaat sinds de industriële revolutie van de negentiende eeuw.

Leeftijd Midas Dekker

bijna 68 jaar oud