Hugo De Jonge Lengte: In het kabinet-Rutte Derde is Hugo Mattheüs de Jonge sinds 2017 eerste vice-premier van Nederland en minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport.

Het CDA heeft hem in 2020 verkozen tot de leiding van de organisatie voor de aanstaande algemene verkiezingen, die in 2021 zullen plaatsvinden. Een paar maanden na zijn verkiezing trok hij zich terug, bewerend dat het voor hem onmogelijk was om zijn rol als minister van Volksgezondheid die samen met zijn partijleiding verantwoordelijk is voor de reactie op de COVID-19-pandemie.

Als leraar basisonderwijs voltooide De Jonge zijn studie aan de Ichthus Hogeschool, Rotterdam, voordat hij zijn opleiding in schoolbestuur voortzette in Zwolle, waar hij als resultaat van zijn inspanningen zijn diploma “schoolleider lager onderwijs” behaalde.

Hugo De Jonge Lengte
Hugo De Jonge Lengte

De Jonge werkte vijf jaar in het onderwijs, aanvankelijk als onderwijzeres en later als adjunct-directeur van een basisschool. In 2004 begon De Jonge als beleidsmedewerker bij de CDA-fractie in de Tweede Kamer, waar hij ervaring opdeed in het landelijke beleid.

Van 2006 tot 2010 was hij politiek medewerker van CDA-minister Maria van der Hoeven en staatssecretaris Marja van Bijsterveldt en beleidsmedewerker met nadruk op kwaliteitsverbetering van het voortgezet onderwijs bij het ministerie van Onderwijs, Cultuur, en Wetenschap.

De Jonge werd in 2010 aangesteld als wethouder van de gemeente Rotterdam met een portefeuille met onder meer onderwijs, jeugd en gezin. Dus, na de ontdekking van talrijke onregelmatigheden bij de islamitische schoolvereniging Ibn Ghaldoun in 2013, riep hij op tot de sluiting van de organisatie op de nationale televisie, met het argument dat de vereniging als gevolg daarvan moest worden gesloten.

Na de gemeenteraadsverkiezingen van 2014 is De Jonge herkozen als wethouder, dit keer met de portefeuille Zorg. Datzelfde jaar werd hij ook de Rotterdamse Politicus van het Jaar-prijs uitgereikt.

Het initiatief, gelanceerd in oktober 2016, is bedoeld om ouders die als kwetsbaar worden beschouwd, te overtuigen om vrijwillige anticonceptie te gebruiken. In oktober 2017 ontving hij de Wolfert van Borselenpenning, die hem door de gemeente Rotterdam als afscheidscadeau werd gegeven.

Hugo De Jonge Lengte
Hugo De Jonge Lengte

Als onderdeel van het kabinet-Rutte Derde werd De Jonge in oktober 2017 benoemd tot vice-premier en minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport. De vreemde schoenenkeuze van De Jonge kreeg veel aandacht tijdens het afleggen van de eedaflegging en het installeren van de nieuwe ministers. . Hij kreeg zowel kritiek als bewondering voor zijn schoenenkeuze.

Nadat Bruno Bruins op 19 maart 2020 zijn functie als minister van Medische Zorg neerlegde, werd De Jonge aangesteld om toezicht te houden op de reactie van het kabinet op de COVID-19-epidemie in Nederland. In deze functie speelde hij een belangrijke rol bij de ontwikkeling van de COVID-19-toepassing.

De Jonge maakte op 18 juni 2020 zijn kandidatuur bekend voor de leiding van het CDA, waarmee hij de vacature vervulde die ontstond door het aftreden van Sybrand van Haersma Buma in mei van dit jaar. Hij zegevierde in de stemming tegen Pieter Omtzigt.

Hugo De Jonge Lengte
Hugo De Jonge Lengte

Volgens de campagne van De Jonge voor de CDA-leiding is het CDA een ‘brede volkspartij’, wat betekent dat het zich inzet voor het politieke centrum. Hij wordt gezien als minder aan de rechterkant van de economische rechtervleugel van zijn partij dan leiders uit het verleden.

Eerder opgeroepen tot regulering van de markt en concurrentie in de gezondheidszorg. Ook heeft hij verklaard dat zijn partij niet mag samenwerken met de rechts-populistische partijen Partij voor Vrijheid en Forum voor Democratie, die beide tegen hem zijn.

Hugo De Jonge Lengte

bijna 1,59 meter

Hugo De Jonge Lengte