Hans Spekman Vrouw

Hans Spekman Vrouw: Johannes Leonardus (Hans) Spekman (geboren op 6 april 1966 in Sevenhuizen, Nederland) was van 2012 tot 2017 partijvoorzitter van de PvdA. Daarvoor was hij lid van de Tweede Kamer voor de Democratische Partij van 2006 tot 2009. Verder was hij wethouder in de gemeente Utrecht.

Toen Spekman afstudeerde van de middelbare school, volgde hij een hbo-opleiding milieukunde aan een plaatselijke universiteit. Later ging hij naar de Universiteit van Amsterdam, waar hij een jaar filosofie studeerde en nog een jaar politicologie en daarbij zijn propedeuse behaalde. In 1995 werd hij gekozen in de gemeenteraad van Utrecht en in 1997 werd hij benoemd tot partijvoorzitter.

Hans Spekman Vrouw
Hans Spekman Vrouw

Van januari 2001 tot april 2006 was hij als wethouder verantwoordelijk voor Sociale Zaken, Maatschappelijke Opvang en Verslavingszorg, Interculturalisatie, Sport en de Noordwest- en Zuid-districten van de stad Londen.

Daklozenopvang en drugsbehandelingscentra voor verslaafden behoorden tot de projecten waarmee hij een reputatie kreeg. Onder zijn bewind werd een Regionaal Sociaal Fraudeteam opgericht, dat hij gebruikte om het onderzoek naar fraudegevallen waarbij zowel begunstigden als ondernemingen waren betrokken, te intensiveren.

Buitenlanders werden onder zijn toezicht het land uitgezet en hij besteedde bijzondere aandacht aan degenen die het meest bescherming nodig hadden. Spekman is lid van het Ambassadeursnetwerk van Stichting Taal Doet Meer, gevestigd in de regio Utrecht.

Spekman is getrouwd en heeft drie kinderen, volgens zijn bio. Hij kondigde aan dat hij zich voor de gemeenteraadsverkiezingen van maart 2006 niet herkiesbaar zou stellen als wethouder, omdat hij van plan was zich kandidaat te stellen voor de Tweede Kamer.

Direct na dat incident raakte hij als adviseur betrokken bij de fractie van de PvdA. Bij de parlementsverkiezingen van 2006 werd hij gekozen in het Huis van Afgevaardigden, waar hij nu zetelt.

Hans Spekman Vrouw
Hans Spekman Vrouw

In samenwerking met Halbe Zijlstra (VVD) nam hij het initiatief om een ​​speciale voetbalwet op te stellen om het geweld van voetbalhooligans aan banden te leggen. Spekman was verantwoordelijk voor een lening van 25 miljoen euro aan FC Utrecht om de club levensvatbaar te houden terwijl hij als wethouder Sport in de stad Utrecht diende.

Tegen de door Spekman ontworpen constructie waren onvoldoende zekerheden en in 2012 werd verklaard dat de gemeente een aanzienlijk deel van het bestede geld, zo’n 14 miljoen euro, niet zou terugkrijgen. Als dank voor zijn inzet als wethouder en als dank voor zijn steun kreeg hij een levenslang abonnement bij FC Utrecht.

Op 23 januari 2007 hield minister Spekman zijn inaugurele rede over de begroting 2007 van het ministerie van Justitie. In de PvdA-kandidatenlijst voor de Tweede Kamerverkiezingen van 9 juni 2010 kwam hij op de 11e plaats. Hij kreeg in totaal 3.718 stemmen voor zijn kandidatuur.

Spekman werkte in 2011 samen met Jol Voordewind (ChristenUnie) als onderdeel van een particulier wetsvoorstel ter versterking van de positie van ‘gewortelde’ buitenlandse minderjarigen in Nederland.

Hans Spekman Vrouw
Hans Spekman Vrouw

Voorgesteld wordt om jongeren met de vluchtelingenstatus die langer dan acht jaar in Nederland zijn een verblijfsvergunning te verlenen. De Raad van State heeft een ongunstig advies uitgebracht.

Hij heeft belangrijke dingen tot stand gebracht, zoals een einde maken aan de “hel” van Hoog Catharijne. Zorgde voor een redelijk inkomen voor daklozen en verhoogde tegelijkertijd de algehele veiligheid in de stad. De Hein Roethofprijs is in 2005 toegekend aan de gemeente Utrecht voor haar inspanningen om de overlast in Hoog Catharijne terug te dringen.

Hans Spekman Vrouw