Caroline Vrijens Leeftijd:Het Kinderrechtencommissariaat is de Vlaamse pleitbezorger voor kinderrechten. Het werd als autonome entiteit opgericht door het Vlaams Parlement om de belangen van kinderen in het hele land te behartigen.

De Kinderrechtencommissaris werd opgericht bij ordonnantie van het Vlaams Parlement op 15 juli 1997 en is gevestigd in Brussel. Haar primaire verantwoordelijkheid was het publiceren van het Internationaal Verdrag inzake de Rechten van het Kind en het toezicht houden op de uitvoering van het Verdrag.

Caroline Vrijens Leeftijd
Caroline Vrijens Leeftijd

Volgens een decreet van 3 februari 2017 heeft de Kinderrechtencommissaris de aanvullende taak gekregen om een ​​Comité van toezicht op te richten met betrekking tot voorzieningen voor de opvang van kinderen en jongeren.

Ankie Vandekerckhove was de eerste commissaris voor kinderrechten in Nederland. Na twee termijnen van zes jaar werd ze opgevolgd door Bruno Vanobbergen, die haar plaatsvervanger was.

Hij begon zijn eerste termijn op 2 juni 2009 en werd in 2012 herbenoemd voor een tweede termijn. Het feit dat hij werd aangesteld als algemeen directeur van het Vlaams Agentschap Opgroeien verhinderde hem om deze tweede termijn af te ronden.

Naima Charkaoui, beleidsadviseur, is sinds 1 maart 2019 commissaris voor kinderrechten pro tempore. Sofie Van Rumst, beleidsadviseur op 11.11.11, nam de rol van tijdelijke CEO op zich toen ze begon te werken daar op 1 juli 2019.

Caroline Vrijens Leeftijd
Caroline Vrijens Leeftijd

Caroline Vrijens werd op 1 augustus 2019 aangesteld als derde Vlaams Commissaris voor de Rechten van het Kind. Ze begon haar functie op 1 augustus. Haar benoeming werd aanvaard door de plenaire vergadering van het Vlaams Parlement op 22 mei 2019, waarna ze de ambtseed aflegde voor de voorzitter van het Vlaams Parlement de volgende dag, op 23 mei 2019.

De Kinderrechtencommissaris wordt bijgestaan ​​door een multidisciplinair team van professionals die hem bijstaan ​​bij het uitvoeren van zijn taken.

Sinds 2010 is er ook een “Overleg- en adviesorgaan bij de Kinderrechtencommissaris”. De inaugurele voorzitter was Peter Adriaenssens, een kinderpsychiater aan de Katholieke Universiteit van Leuven die als stichtend lid van de organisatie fungeerde.

Hij werd gevolgd door Iris van der Veken, voormalig voorzitter van het Global Compact Network Belgium van de Verenigde Naties. Kristel Verbeke werd in 2017 aangesteld als nieuwe CEO.

Caroline Vrijens Leeftijd
Caroline Vrijens Leeftijd

De overleg- en adviesraad is samengesteld uit vertegenwoordigers van de in het Vlaams Parlement vertegenwoordigde politieke partijen, alsook vertegenwoordigers uit onder meer de maatschappelijke en wetenschappelijke velden.

Op 15 juni 2018 vierde de Kinderrechtencommissaris zijn twintigste verjaardag met een viering in de Bijloke in Gent genaamd ‘Kind in alle Staten’.

Caroline Vrijens Leeftijd

46 jaar oud

Caroline Vrijens Leeftijd