Aart Schene Ziek: Elnathan Prinsen, voorzitter van de Nederlandse Vereniging voor Psychiatrie (NVvP), overhandigde prof.dr. Aart Schene met een erelidmaatschap van de organisatie op 23 februari. Schene ontvangt een speciale onderscheiding als erkenning voor zijn buitengewone en effectieve inspanningen om de kwaliteit van de zorg voor psychiatrische patiënten tijdens zijn professionele carrière te verbeteren.

De NVvP wil Aart Schene van harte bedanken voor zijn ijverige en gepassioneerde inzet voor de wetenschap door middel van het toekennen van dit erelidmaatschap, dat wordt gesymboliseerd door een afbeelding van de wetenschapper.

Aart Schene Ziek
Aart Schene Ziek

Psychologen blijven een bijdrage leveren aan de kwaliteit van leven van psychiatrisch patiënten en aan het stellen van normen voor het leveren van hoogwaardige zorg, zowel bestuurlijk als in de beroepspraktijk. kan het beter In de loop van zijn professionele leven heeft hij de psychiater ook overtuigend neergezet als organisator van hoogwaardige medische dienstverlening, onderwijs en onderzoek.

Aart Schene heeft nationale en internationale erkenning gekregen voor zijn werk als psychiater, hoogleraar en onderzoeker bij het Amsterdam Medisch Centrum (AMC), de Universiteit van Amsterdam en het Radboudumc, Radboud Universiteit in Nijmegen. Zijn initiatieven om de kwaliteit van de zorg voor psychiatrische patiënten te verbeteren hebben hem in binnen- en buitenland erkenning opgeleverd.

Al meer dan twintig jaar is hij enorm actief als lid en voorzitter van verschillende commissies van de Nederlandse Vereniging voor Psychiatrie en heeft hij talloze onderscheidingen ontvangen. Met zijn flexibele en energieke houding heeft hij een onvergelijkbaar enorme impact gehad op de professionalisering van het zorgverleningssysteem in het land.

Aart Schene Ziek
Aart Schene Ziek

Aart Schene heeft in zijn vele functies een belangrijke bijdrage geleverd aan het opzetten van behandelprogramma’s voor mensen die lijden aan psychiatrische aandoeningen, in het bijzonder depressies.

Hij droeg ook bij aan het verbeteren van de kwaliteit van de behandeling van patiënten met een psychiatrische stoornis, bijvoorbeeld door ambulantisatie, waarbij minder en kortere ziekenhuisopnames nodig zijn, en door begeleiding buiten de kliniek, waardoor patiënten meer volwaardig kunnen blijven deelnemen aan hun gemeenschap.

Als onderdeel van zijn inspanningen pleitte en organiseerde hij actief voor het opstellen van richtlijnen, zorgstandaarden en andere kwaliteitsverhogende producten, met als doel ervoor te zorgen dat optimale zorg ingebakken werd in de werkprocessen van psychiaters en andere medewerkers in de psychiatrie, zoals als in de algemene geestelijke gezondheidszorg.

Vanwege zijn uitgebreide lijst van activiteiten en rollen heeft Schene een onevenredig groot effect gehad op de psychiatrie als studie- en praktijkgebied. Na zijn promotieonderzoek naar ambulantisering zette hij (inter)nationale initiatieven op het gebied van de sociale psychiatrie op.

Als hoofd van de Landelijke Stuurgroep Zorgprogrammering van de GGZ was hij betrokken bij de landelijke inrichting van zorgprogramma’s voor mensen met stemmingsstoornissen. Hij was de eerste persoon in Nederland die een Zorgprogramma Stemmingsstoornissen opzette (AMC, 1994). (1997-2005).

Aart Schene Ziek
Aart Schene Ziek

Na tien jaar actieve deelname aan verschillende commissies van de NVvP was hij na zijn vertrek nog zes jaar voorzitter van de Commissie Kwaliteitszorg en – deels gelijktijdig – zeven jaar voorzitter van de Kwaliteitsraad AKWA GGZ.

Hierdoor was hij een integraal onderdeel van het ontwerpteam voor de eerste kwaliteitsnormen van GGZ, die sinds 2018 van kracht zijn. Naast de NVvP heeft hij als vertegenwoordiger van de psychiatrie en de GGZ in verschillende groepen en commissies buiten de vereniging, maar ook in de eigen commissies van de NVvP.